Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hijama.nl

Laatste update: januari 2015

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden is van toepassing op de website Hijama.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze internetsite.
1.2 De content is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de website aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Noch is de gepresenteerde content per definitie de onderschreven mening van anderen.
1.3 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ons erkend.
1.6 Hijama.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Bezorging & PostNL-Levering
2.1 Wij verzenden de producten met PostNL.
2.2 Alle bestellingen worden binnen 24 uur verwerkt.
2.3 Al onze producten (op flesjes 50ml+ na) passen door de brievenbus en worden daarom verzonden als briefpost zodat we de verzend- en administratiekosten laag kunnen houden.
2.4 Indien de klant een track- and trace code wilt ontvangen kan dat worden aangegeven in het vakje “opmerkingen” tijdens de bestelling. Hiervoor wordt een meerprijs gerekend (2 tot 4 euro) die we per email zullen doorcommuniceren aan de klant.
2.5 Indien de klant wil dat zijn of haar pakketje verzekerd wordt geleverd kan dat worden aangegeven in het vakje “opmerkingen” tijdens de bestelling. Hiervoor wordt een meerprijs gerekend (6 tot 20 euro) die we per email zullen doorcommuniceren aan de klant.
2.6 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.7 Indien een product niet direct leverbaar is, zullen we ons best doen om het product te importeren of er op een andere manier aan te komen om het product te leveren.
2.8 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Bestellingen dienen altijd van tevoren worden betaald middels iDeal, Paypal, Bancontant of een andere online betaalmogelijkheid.
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Alle prijzen op de site zijn totaalprijzen in EURO’s.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MoslimKado.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij MoslimKado.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MoslimKado.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is hier dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of van bederfelijke strekking zijn.
-Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Garantie 
5.1 Hijama.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

6. Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen Hijama.nl Webshop en een klant komt tot stand nadat een bestelopdracht door ons op haalbaarheid is beoordeeld en wordt bevestigd zodra de bestelling is verzonden. Klant ontvangt hiervan een schriftelijke emailbevestiging met de melding dat de bestelling in behandeling is en binnenkort (maximaal 24 uur later) wordt verstuurd.

7. Afbeeldingen en specificaties
7.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hijama.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. We doen echter ons best om altijd de preciese producten te leveren die op de foto’s worden getoond.

8. Overmacht
8.1 In het geval van overmacht zullen we samen met de klant naar een passende oplossing zoeken.

Laat een reactie achter