Allah is de Genezer.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

“Allah heeft geen ziekte neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden.”

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Deze woorden staan vermeld in Bukharie en Muslim.

We willen jullie er ten alle tijde aan herinneren, dat Allah Diegene is die Geneest. Wij dienen echter te zoeken en te vragen om genezing!

Hiervoor kunnen we (natuurlijke) middelen gebruiken, zoals medicijnen of honing, of de Koran (en andere toegestane manieren voor genezing). Diegene die Hijama of Rokia verricht voor een ander, is de sabab (middel/tussenpersoon). Uiteindelijk geneest alleen Allah ons dus.

Wij moeten ons vasthechten aan Allah en ons vertrouwen in Hem stellen. Onze Profeet (vrede zij met hem) maakte ook gebruik van toegestane middelen, maar stelde zijn vertrouwen volledig in Allah.

Het is wel belangrijk om je vervolgens te wenden tot Allah, je vertrouwen in Hem te stellen en je smeekbedes tot Hem te richten. Gebruik ook ar-Roeqya en lees op jezelf hoofdstukken uit de Koran zoals Soerat al-Faatihah, an-Naas en al-Falaq. De Koran is een medicijn voor lichaam en geest, en de werking daarvan is gegarandeerd. Verder kun je ook gebruik maken van andere effectieve medicijnen die geen schadelijke bijwerkingen hebben.

Blijf in geval van ziekte niet stil staan, maar ga op zoek naar genezing! Moge Allah de Verhevene ons allen genezen en ondersteunen, amien. We drukken u op het hart om geen contact met ons op te nemen wanneer u medische vragen heeft; wij zijn niet gespecialiseerd noch zijn wij ervaren als het gaat om geneeskunde. Wel adviseren we u om onze website tot u te nemen en bij interesse contact op te nemen met een ervaren (of gediplomeerde) arts.

Laat een reactie achter