Hadith (Overleveringen)

Hieronder volgen enkele overleveringen over ziektes en Hijama:

De “slimme professoren en doktoren” van het westen hebben meestal geen oplossing en/of geneesmiddel voor ziektes zoals een beroerte, verlamming, etcetera. Ze moesten eens weten…

Imam Ahmed heeft gerapporteerd dat Anas zei dat de profeet van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah de Allermachtigste heeft de ziekte en de medicijn geschapen, dus ga opzoek naar de genezing”.

Aboe Dawoed en Ibn Madja leverden van Oesama Ibn Sharik over, dat hij met de Profeet (VZHM) samen was toen er sommige mensen van de woestijn kwamen en Hem vroegen: O Profeet, zullen we voor onze ziektes genezing zoeken? Hij zei; “Jazeker. O bediende van Allah, zoek voor een genezing. Allah de Almachtige heeft geen ziekte geschapen zonder een genezing ervoor geschapen te hebben.”

 

Oh Mohammad, geef de opracht aan je Oemmah (gemeenschap) om Hijama te verrichten” [Saheeh Sunan Tirmidhi (3479)]

Diegene die hiejama doet op de 17e of 19e of 21e dag (van de islamitische maande) dan is het een genezing voor elke ziekte.
[Saheeh Abu Sunan Abu Dawud(3861].

Overgeleverd door Ibn’Abbas:
De Profeet onderging hijama (cupping) en betaalde degene die hem cupte en nam dan Su’ut (medicijn wat via de neus werd opgesnoven).
Bukhari: Volume 7, boek 71, nummer 595

 

De profeet (Salla allah alayhie wa sallam) zei,
Diegene die een Sunnah doet herleven van mij Sunnah en de mensen praktiseren het, hij/zij zal dezelfde beloning ontvangen van diegenen die het uitvoeren zonder dat hun beloning word vermindert…
[Sunan ibn Maajah (209)]

 

Abu Hurairah (RA) vertelde dat de boodschapper (vrede zij met hem) zei,
als je hijama/cupping ondergaat op de 17e, 19e of de 21e dag (islamitische kalender) dan zal het een genezing zijn voor iedere ziekte.
(Saheeh Sunan Abi Dawud (3861).

 

Het is overgeleverd dat Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) zei, dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:
Hijamah op een lege maag is beter, en er is genezing en zegening erin; het versterkt de ‘Aql (hersenen, verstand) en het geheugen. Verricht dus hijama met de zegening van Allah op donderdagen en blijf weg van hijama op woensdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen, en verricht hijama op maandagen en dinsdagen, want dat is de dag waarop Allah Ayyoeb (Allayhi Salaam) ontdeed van zijn beproeving en Hij trof hem met de beproeving op een woensdag.

Dus geen melaatsheid (d.w.z. lepra) begint behalve op een woensdag of de nacht van woensdag.

(Overgeleverd door Ibn Maadjah, 3487, Geclassificeerd als sahieh door Sheikh al-Albaani in al-Silsilah as-Sah’ieh’ah, 766).

 

Laat een reactie achter