In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, Meest Genadevolle.

Hijama tijdens het vasten? Mag dat wel, of is dat afgeraden of verboden? Moet je dan een dag vasten inhalen wanneer je tijdens de Ramadan Hijama hebt verricht? We zullen hierop in sha’Allah een antwoord geven in dit bericht.

Er is veel discussie (ook tussen de fuqaha / jurisprudenties, zowel vroeger als nu) onder de mensen of het toegestaan is of niet om Hijama te verrichten terwijl je vast. Een aantal bekende Hadith-overleveringen zullen hieronder aan bod komen. Bij iedere Hadith volgt een uitleg.

 

Hadith 1:
Ibn ‘Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) ging zitten voor Hijaamah terwijl hij in een staat van ihram was en hij ging zitten voor Hijaamah terwijl hij aan het vasten was.(Bukhari nr 1938).

Imam Ahmad ibn Hanbal verklaarde het laatste deel van de hadith (over het vasten) als niet authentiek, maar er is ook nog een andere overlevering die het toestaat om Hijaamah te doen als men vast.

Abu Sa’eed Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) toestemming gaf aan een vastende persoon om te zitten en behandeld te worden met hijaamah.( Sharh Al- Nasai Al-Kubra nr 3224)

De woorden ‘toestemming gaf’ duiden erop dat het eerst verboden was en nu dus toegestaan, en dit is sterk bewijs voor degenen die juist het tegengestelde beweren, namelijk dat het eerst toegestaan was en nu verboden, sommige muhadithoon zoals ibn Hajr Al-‘Asqalani hebben twijfels gezet of deze overlevering wel door Abu Sa’eed Al-Khudri is overgeleverd, maar anderen hebben dit wel bevestigd.

De volgende hadith is zeer belangrijk bij deze discussie, omdat hier duidelijk wordt dat het vasten afgeraden werd omdat het een persoon zwak kon maken.

 

Hadith 2:
Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) werd gevraagd”
“Keurden jullie allen Hijaamah af voor een vastende persoon?” en hij zei: “Nee, behalve wanneer het een persoon zwak maakt.”(Bukhari nr 1940)

Hier wordt dus duidelijk dat de metgezellen niet van mening waren dat Hijaamah het vasten verbreekt, maar dat ze liever niet Hijaamah deden als ze aan het vasten waren omdat een persoon hierdoor zwak kon worden en als gevolg van dit zijn vasten moest verbreken om te eten en te drinken.

 

Hadith 3:
Abdurrahman ibn Abi Layla overleverde van 1 van de metgezellen dat hij zei:

“De Profeet(vrede zij met hem) verbiedde Hijaamah voor een vastende persoon, en ook het vasten van dagen achter elkaar in de Ramadan zonder het vasten te verbreken in de nacht, (en hij deed dit) als goedheid voor zijn metgezellen, maar hij heeft het niet verboden verklaart. (Abu Dawood nr 2374)

De goedheid hier in de hadith geeft aan dat Hijaamah doen tijdens het vasten het vasten zwaar maakt net als achter elkaar vasten zonder het in de nacht te verbreken, dus men ziet dat het verbod niet geldt in de essentie van de Hijaamah zelf maar het is afgeraden omdat het het vasten vermoeilijkt.

 

Hadith 4:
Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) werd gehijameerd terwijl hij vastte. (Saheeh al-Bukharee 5694).

 

Hadith 5:
Shidad ibn Aws (moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:
“Degene die Hijaamah uitvoert en degene bij wie het wordt gedaan, beide hebben hun vasten verbroken.”(Sunan Ibn Maajah nr 1681)

Bovenstaand hadith is door vele metgezellen overgeleverd en wordt dus door een aantal fuqaha (jurisprudenties)  als bewijs gezien voor het verbreken van het vasten als men Hijaamah doet, dit was o.a de mening van Ishaq bin Rawayha, ibn Mundhir en ‘Ata (moge Allah genadig met hen zijn) en van de metgezellen Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbas en Annas ibn Malik (moge Allah tevreden met hen zijn).

Deze Hadith is echter geabrogeerd (opgeheven / ongeldig verklaard) door een aantal geleerden waaronder Sheikh Al-Albaani en Ibn Hazm (moge Allah hen genadig zijn).
Zie ook: Saheeh , Irwaa al-Ghaleel 931 & 4/74

Het lijkt er dus op dat cuppen (Hijama) is toegestaan, maar beter kan worden vermeden tijdens het vasten omdat Anas Ibn Maalik heeft vermeldt dat de vastende zwak kan worden door Hijama, en Allah weet het het beste.

 

Conclusie:
Wij zijn van mening dat dit het juiste en sterkste bewijs is dat Hijama voor de vastende is toegestaan.

Wanneer je Hijama verricht, kan het zijn dat je lichaam erg verzwakt. Om deze reden is het misschien beter om voor de zwakkelingen geen Hijama te ondergaan tijdens het vasten.

De sterkste overleveringen vermeldden dat Hijama wel is toegestaan, en dat de Profeet (vrede zij met hem) zelf ook Hijama heeft ondergaan tijdens het vasten.

We kunnen zien en lezen dat er een hadith bestaat dat vermeldt dat diegene die Hijama verricht bij de ander, en diegene bij wie Hijama wordt gedaan, beide hun vasten hebben verbroken, maar deze Hadith is geabrogeerd. De reden hiervoor is dat de Profeet  (vrede zij met hem) zelf (later) wél Hijama heeft verricht tijdens het vasten.

Moge Allah subhanahu wa ta3ala ons allen leiden naar het Juiste Pad, en een ieder vergeven indien wij een fout hebben gemaakt.

Steekwoorden: Hijama hidjamah hidjaamah hidjaamaah ramadan fast vasten tijdens vast verboden haram toegestaan halal vrouw man

 

http://1islam1.com/en/articles/does-hijama-(cupping)-break-the-fast.html

Laat een reactie achter