Hijama Cupping

 Wat is Hijama (en cupping)?

Hijamah ( الحجامة / Cupping) is afgeleid van het woord ‘Hajm’ wat ‘zuigen’ betekent.
Cupping is een methode waarbij een glazen of plastic kop op bepaalde punten op de huid geplaatst wordt en vacuum getrokken. Hierdoor worden meridianen ontdaan van stagnaties en wordt lokaal een sterke doorbloeding bereikt. Deze vergeten therapie werd al gebruikt door de oude Egyptenaren, Grieken en het verre Oosten. Islamitische Hijama doet er nog een schepje bovenop; het ‘slechte’ bloed wordt verwijderd uit het lichaam. Een stuk gezonder, dus!

 

De behandeling door middel van Hijaamah

LET OP!!!

De informatie die hier volgt is slechts bedoeld om wat meer inzicht te krijgen over deze Profetische geneeswijze, het is niet bedoeld als een doe-het-zelf gids om dan maar mensen open te gaan snijden en Hijaamah te doen.

Hijaamah kan zeer gevaarlijk zijn als het gedaan wordt door mensen die onkundig zijn, men kan erdoor verlamd raken, zenuwuitval krijgen enz, enz. We zullen daarom niet teveel ingaan op de verschillende plekken op het lichaam zodat er geen mensen verleid worden om het toch maar zelf te doen.

 

Op deze pagina vindt u onder andere het volgende:

 • Taalkundige en religieuze betekenis van Hijama (of Hijaama of Hijaamah etc.)
 • Geschiedenis van Hijama
 • De soorten Hijama
 • Bewijsvoering vanuit de Soennah (levenswijze Profeet) voor Hijama
 • De beste tijden voor Hijama
 • Hoe werkt Hijama?
 • Hijama bij de Profeet
 • Tegen welke ziektes werkt Hijama?
 • Regels voor, tijdens en na de Hijama-sessie.
 • Hygiëne & Hijama
 • Vrouwen & Hijama
 • Beloningen & Hijama
 • De Djinn & Hijama

 

Betekenis van Hijaamah Taalkundig en in het geloof

Als we één grote gunst waarmee ALLAH ons begunstigd heeft als we praten over de geneeskunde van de Profeet(vrede zij met hem), moeten opnoemen, dan is het wel Hijaamah, voordat we verder erop ingaan zullen we eerst de taalkundige betekenis bekijken van het woord Al-Hijaamah.

In Lisaan Al’Arab staat het volgende:

Al-Hijaamah komt van de stam van het werkwoord Al-Hajm oftewel zuigen, het wordt gezegd: Hajama Al-Sabiy Thadya Ummihi idha Massahu(Het kind zuigt aan de borst van zijn moeder) en Al-Hajaamoe is Al-Massaasoe(degene die hijaamah doet), en Al-Hijaamah is zijn beroep en Al-Mihzamu is de beker/kop waarin het bloed wordt verzameld en Al- Misratu(het mesje) van Al-Hajaam.

Als we de betekenis van Al-Hijaamah in het geloof bekijken dan hebben bepaalde Fuqaha (jurisprudentisten) gezegd:

Het onttrekken van het bloed van de hals(nek) door middel van het zuigen na de incisies van de Haajaam. Maar in principe is hijaamah niet gelimiteerd aan de nek; er bevinden zich veel meer plekken over het gehele lichaam waar men Hijama op kan verrichten.

Al-Hijaamah is dus de praktijk van het verwijderen van Al-Dam Al- Fasad(slecht bloed) uit het lichaam door de Hajaam (persoon die Hijama bij een ander verricht/de Hijameerder) die kleine incisies in het lichaam maakt op bepaalde plekken en waarna het bloed eruit wordt gezogen.

Vroeger werd Hijama verricht met de mond, horens van dieren etc.; hedendaags wordt er vooral in Nederland gebruik gemaakt van plastic of glazen cups.

 

Geschiedenis van Hijaamah

Hijaamah ook wel cupping in het Engels genoemd en koppen in het Nederlands heeft een lange geschiedenis van duizenden jaren, zelfs voor de komst van onze geliefde Profeet(vrede zij met hem), het is ongetwijfeld overgebracht naar verschillende volkeren door de Profeten die ALLAH de Verhevene heeft gezonden.

Zo zien we dat de Chinezen en de mensen van Babylon Hijaamah praktiseerden, maar ook de de Farao’s in het Oude Egypte en het bewijs daarvan vindt men hedendaags nog steeds op de tekening die afkomstig zijn van die tijd. Ze gebruikten Hijaamah voor het behandelen van verschillende ziektes. Ze gebruikten in die tijd cups van verschillende materialen zoals van metaal, hout, bamboo, horens van dieren enz..

In deze tijd gaat het verrichten van Hijama wat makkelijker, daar er cupping sets te koop zijn die met een vacuümpomp werken. Hierbij zitten plastic cups van verschillende maten. Men hoeft (gelukkig) dus niet meer zelf te zuigen.

Er wordt ook nog veel gewerkt met cups gemaakt van glas, waarbij er voor een vacuümeffect gezorgd wordt door een stukje katoen dat aangestoken is in de cup te plaatsen en deze razendsnel op het lichaam wordt aangebracht.

Door dit ontstaat er een vacuüm en krijgt men hetzelfde effect als bij de vacuümpomp. Het is wel zo dat plastic onnatuurlijk is; het is dus beter en gezonder om met een glazen cup te werken dan met een plastic cup.

Als we de geschiedenis van Hijaamah bekijken dan waren het de Chinezen die er als eerste een medische behandeling van hadden gemaakt, in die tijd werd het vooral gebruikt als massage-therapie. Dit deden zij met cups gemaakt van bamboo en die werden eerst heet gemaakt, het zogenaamde “Hot Cupping”. Zij gebruikten hierbij ook verschillende kruiden en passen het vooral toe bij ziektes die veroorzaakt werden door kou in het lichaam,

zoals gewrichtspijn, verkoudheid enz.

Hoewel vele volkeren Hijaamah hebben gebruikt die niet behoorden tot het volk van Imaan, en hoewel ze er baat bij hebben gehad, kunnen we zeggen dat als men het optimale uit Hijaamah wil halen, hij dit moet doen volgens de Sunnah en Hijaamah moet beschouwen als een sabaab en niet als genezing op zichzelf. Dan zal men de wonderen aanschouwen van ALLAH die in Hijaamah zoveel baraka (zegeningen) heeft gezet, mits aan de juiste voorwaarden is voldaan.

 

Verschillende soorten Hijaamah

1- Hijaamah doormiddel van bloedzuigers, we zullen hier niet verderop ingaan, maar dit is een soort Hijaamah.

2- Al-Hijaamah Djaafah, oftewel Dry Cupping, (Traditionele Chinese Cupping) is het gebruiken van cups die men op bepaalde plaatsen op het lichaam plaatst tegen de pijn, en er kunnen 2 zaken mee gedaan worden, of er wordt een massage meegedaan om de bloedsomloop te stimuleren, dan wordt het lichaam of plek eerst ingesmeerd met olie om de cups soepeler te kunnen bewegen of de cup wordt voor een periode van ongeveer 15 tot 30 min gelaten op de plek. Er komt verder geen snijwerk aan te pas, vandaar ook de naam Dry(Droog) omdat er geen bloed uit het lichaam wordt verwijdert en er ook geen incisies wordt gemaakt, we zullen verder niet ingaan op deze soortt.

3- Al-Hijaamah Al-Ratbah, (nat cuppen/wet cupping) het is deze Hijaamah waar we ons op gaan concentreren en het is deze die het meeste resultaat oplevert.

We hebben het over Hijaamah waarbij aan de hand van de klachten van de patiënt, of bepaalde ziektes bloed wordt verwijdert op verschillende delen(afhankelijk van klacht of ziekte).

Dit bloed dat verwijdert wordt, is vaak donker, dik, klonterig en slijmerig bloed dat vele giffen en slechtheden bevat.

Het vertraagt de bloedsomloop en verhindert de transport van bepaalde mineralen, vitamines en voldoende zuurstof naar de verschillende organen en ledematen in het lichaam, door dit bloed wordt een patiënt ziek en kunnen zich zelfs levensbedreigende ziektes voordoen.

 

Bewijzen van Hijaamah in de Sunnah en een aantal regelgevingen ervan

Sa’eed ibn Jubayr(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overlevert op gezag van Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Genezing is in 3 zaken; Het drinken van honing, de incisie van de Mihjaam(degene die Hijaamah doet) en het branden met vuur(Al-Kaj), maar ik verbied mijn Ummah Al-Kaj”.(Saheeh Bukhari nr 5269)

In bovenstaand hadith vindt men bewijs voor Al-Hijaamah, maar ook ziet men de zegeningen die het bevat, omdat het 1 van de 3 zaken is waarin ALLAH genezing heeft gezet, om kort over Al-Kaj in te gaan, Al-Kaj is het branden met vuur. Dit werd bijvoorbeeld gedaan wanneer een persoon een grote open wond had, en waarbij het bloeden niet gestopt kon worden, in deze situatie werd er gebruikt gemaakt van vuur, of hete olie die op de wond werd gegooid op het bloeden te stoppen.

Het is dus duidelijk dat Al-Kaj verschrikkelijk veel pijn deed, en het was dus met deze reden dat de Profeet(vrede zij met hem) het alleen toestond in zaken waar het niet anders kon, zoals wanneer er kans was dat een persoon zou doodbloeden.

We lezen in de hadith dat het verboden is, en toch hebben we het aangehaald (alleen in noodzaak), dit is vanwege andere ahaadeeth die de muhadithoon en fuqaha hebben bestudeerd en zij hebben deze uitleg eraan gegeven dat verboden in deze hadeeth betekent dat het makrooh is oftewel afkeurenswaardig en kan dus beter vermeden worden doch in zaken waarin het noodzakelijk was werd het gebruikt, zoals in de volgende overlevering.

Het is overgeleverd van Jaabir(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat Ubayy(moge ALLAH tevreden met hem zijn) geraakt werd door een pijl in een slagader in zijn arm op de dag van Al-Ahzaab, en de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) Al-Kaj toepaste.(Saheeh Muslim nr 2207)

Dit was kort over Al-Kaj, nu zullen we weer verder met het onderwerp Al- Hijaamah gaan.

Anas ibn Malik(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“ Ik heb geen groep(Engelen) gepasseerd op de nacht dat ik meegenomen werd op De Nachtelijk Reis(Al-Israa), behalve dat ze tegen mij zeiden, O Mohammed, beveel je Ummah om Hijaamah te verrichten.(Ibn Maajah)

 

De beste tijd voor Hijaamah

Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“ De beste tijden om behandeld te worden met Hijaamah zijn de 17de, de 19de of de 21ste(van de islamitische maand, hijri kalender)”(Tirmidhi nr 2054)

Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overlevert dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

 

“Degene die wordt behandeld met Hijaamah op de 17de, de 19de of de 21ste (van de hijri maand) zal genezen worden(met de wil van ALLAH) van alle ziektes.”(Abu Dawood nr 3861)

Anas ibn Maalik(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Degene die behandeld wil worden met Hijaamah, laat hem dit dan doen op de 17de, de 19de of de 21ste (van de hijri maand) zodat zijn bloed niet in grote hoeveelheden zal vloeien en hem doden.”(Ibn Maajah nr 3489)

Ibn ‘Omar(moge ALLAH hem genadig zijn) overlevert dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Hijaamah op een lege maag is het beste, er zit een genezing en een zegening in, het verbetert je intelligentie en je geheugen. Dus gebruik Hijaamah Moge ALLAH jullie zegenen op Donderdag, en gebruik Hijaamah op Maandag en Dinsdag, maar vermijd Hijaamah op Woensdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag.”(ibn Maajah nr 3487, de hadeeth is da’eef, maar de geleerden hebben het toegestaan om het te gebruiken)

We zien dus dat samengevat de beste dagen de 17de, de 19de en de 21ste van de maand zijn in de islamitische jaartelling, en het allerbeste is als ze samenvallen op een maandag, dinsdag of donderdag.

De artsen die Hijaamah toepassen hebben verklaard dat de middelste van de maand de beste resultaat krijgt bij Hijaamah, het bloed vloeit aan het begin van de maand teveel, en aan het eind te weinig, en het midden is dus het beste.

Betekent dit dus dat er op andere dagen geen Hijaamah gedaan mag worden? Het antwoord is natuurlijk NEE. Deze dagen zijn aanbevolen dagen en indien er een noodzaak voor is of men kan niet op de aanbevolen dag dan is er niks mis mee om Hijaamah te gaan doen. Dit is wat ook Ibn Al- Qayyim in zijn boek Tibb Al-Nabawi zegt en ook is het overgeleverd dat Ahmad ibn Hanbal(moge ALLAH hem genadig zijn) zich liet behandelen met Hijaamah wanneer het maar nodig was.

Verder is het wel aanbevolen om Hijaamah in de ochtend te doen, de beste tijd is ongeveer 2 uur na zonsopgang (dus voor Dohr), het wordt afgeraden om Hijaamah in de avond of nacht te doen, omdat het lichaam dan vermoeid is, maar indien er echte noodzaak is mag het gedaan worden.

 

Hoe werkt Hijaamah?

Om een uitleg te geven van Hijaamah hoe het werkt dient men te denken aan een snelweg, een snelweg waarop vrachtwagens zitten die winkels moeten bevoorraden, maar door de vele files op de snelweg komen de vrachtwagens veels te laat en soms helemaal niet aan.

De vrachtwagens waarover ik het heb op de snelweg zijn niks meer dan het bloed wat door ons lichaam stroomt. In ons bloed bevinden zich vitamines, mineralen, zuurstof enz, dit zijn allemaal zaken die ons lichaam nodig heeft om normaal te functioneren.

Doordat er in ons voedsel en drank zaken zitten die schadelijk zijn voor ons lichaam of moeilijk afbreekbaar, raken er kruispunten van ons bloedstelsel geblokkeerd, hierdoor raakt de bloedsomloop bekneld waardoor bepaalde delen van ons lichaam niet beschikken over de noodzakelijk voedingstoffen, vitamines en zuurstof.

Hierdoor kan een persoon pijn of een ziekte krijgen in zijn lichaam.

Ook ademen we een hoop schadelijke stoffen in, en ook eventuele ziektes waarmee ALLAH ons beproeft zorgen voor problemen, al dit soort problemen kunnen met de wil van ALLAH beholpen worden door Hijaamah.

 De haajim verricht Hijaamah op deze kruispunten waar zich het bloed vaak bekneld raakt, hij haalt de obstuctie van slecht bloed weg, in dit bloed bevinden zich, giffen, schadelijke stoffen, virussen en ziektes.

Het bloed wat uit aan een persoon kan komen bij Hijaamah kan de volgende kleuren hebben (gemiddeld genomen):

 • Geen bloed, de plek is gezond
 • Rood bloed, de plek is gezond
 • Donkerrood tot zwart bloed, op deze plek bevindt zich hoogstwaarschijnlijk slecht en schadelijk bloed (toxines), Al-Dam Al-Fasad.
 • Gestold bloed, ook dit betekent dat er zeer schadelijke stoffen in het bloed zitten, het bloed is donker van kleur (anders dan het normaal stollen van bloed)
 • Gelige vloeistof komt uit de plek, dit is plasma en dit geeft aan dat de hajaam moet stoppen met hijaamah op deze plek en dat hij waarschijnlijk iets teveel druk op de plek heeft gezet met zuigen.
 • Ander kleur vloeistof wat eruit komt, zoals roze, plastic substantie enz, dit duidt erop dat er wellicht Sihr (Zwarte Magie/Voodoo) in het lichaam van de patiënt zit en door de Hijaamah met de wil van ALLAH is verwijderd.

Over het algemeen kunnen we zeggen dat er ongeveer 145 punten bestaan op het lichaam waarop Hijaamah gedaan mag worden, het aantal kan per hajaam verschillen maar over het algemeen is het rond dit getal.

Deze plekken worden over het algemeen pressure points genoemd oftewel drukpunten, bij acupunctuur worden ongeveer dezelfde punten gebruikt, hoewel erbij acupunctuur ook andere plekken worden toegevoegd, acupunctuur werkt ongeveer volgens hetzelfde mechanisme, alleen is het hier van tijdelijke aard, omdat het bloed later weer terugkeert.

Hijaamah dient van ook niet verward te worden met acupunctuur of aderlaten, beide zijn totaal verschillend van Hijaamah.

Voordat de haajim iemand behandelt, vraagt hij eerst wat info over de patient, de info bestaat uit:

– Medicijngebruik, Hijaamah kan gevaarlijk zijn bij personen die bloedverdunners gebruiken, en ook mensen die stollingsmiddelen toegediend krijgen.

Ook dient de hajaam te weten of de patiënt een diabetes patiënt is en welk type, omdat voor dit soort patiënten een ander soort mes gebruikt dient te worden, en na de behandeling dienen de wondjes met fucidine creme ingesmeerd te worden.

– Medische toestand en klachten, zo kan de hajaam de plekken uitkiezen waarop Hijaamah wordt gedaan.

– Lichamelijke gesteldheid, is de patiënt zeer zwak, dan kan men afzien van Hijaamah.

Voor elke patient afhankelijk van zijn klachten en kracht worden er punten uitgekozen om Hijaamah te doen, elke aandoening of klacht heeft zijn plek of combinatie van plekken.

Hijaamah bij de Profeet(vrede zij met hem)

Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) met Hijaamah werd behandel in Mekka op zijn hoofd terwijl hij in Ihraam zat.(Bukhari nr 4/51, Muslim en anderen)

De plek waar de Profeet(vrede zij met hem) werd behandeld wordt Al- Yaafug genoemd, het is in het midden van het hoofd en deze plek SubahannALLAH is een zeer gunstige plek. Het is goed voor vele aandoeningen, zoals migraine, voorhoofdontsteking, verbetert de memorisatie, goed tegen Djinn die in het hoofd zitten, Sihr, Boze Oog en nog veel meer.

“Anas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet(vrede zij met hem) behandeld werd met Hijaamah bij de Agda’ain en Al-Kaheel”(Abu Dawud hadeeth is saheeh nr 3860 en Ahmad nr 3/119)

Al-Agda’ain zijn 2 plekken aan de zijkant van de nek, net langs de slagaders, deze plekken zijn zeer goed voor mensen die veel last ondervinden van waswaas en druk op hun borst, en natuurlijk voor vele andere aandoeningen.

Al-Kaheel is de plek achter op de rug net onder de hals bij de Vertebra Prominus(7de vertebra).

“Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem behandeld werd met Hijaamah bij Al-Agda’ain en Bajnal Aktaf”.(Ahmad)

Bajnal Aktaf zijn 2 plekken die tussen de schouders zitten, het is een plek waar de Djinn zichzelf vaak nestelt en mensen die Sihr in het lichaam hebben dienen deze plek ook te nemen omdat hier vaak Sihr zit.

“Op gezag van Anas(moge ALLAH tevreden met hem zijn is overlevert dat de Profeet(vrede zij met hem) behandelt werd met Hijaamah terwijl hij in een staat van Ihram was op de rug van zijn voet vanwege pijn die hij had”.(Sunan Al-Nasaaie)

De plek hier is dus bovenop de voet, dit dient wel te gebeuren zonder in de aders te snijden.

 

Tegen welke aandoeningen of ziektes helpt Hijaamah?

Hijaamah is goed voor nagenoeg alle klachten en ziektes, zonder dat we overdrijven. Hieronder volgen er een aantal:

 •  hoofdpijn, migraine
 •  nekpijn
 •  schouderpijn
 •  allergie
 •  verschillende uitslag op de huid
 •  spataders
 •  reuma
 •  astma en andere longaandoeningen
 •  pigment verbleking in de huid
 •  rugpijn
 •  verlamming in het lichaam
 •  bloedarmoede
 •  slechte bloedcirculatie
 •  buikpijn
 •  chronische obstipatie
 •  hoge bloeddruk
 •  problemen met de nieren
 •  diarree(hier wordt dry cupping toegepast)
 •  vernauwde bloedvaten
 •  verslaving tegengaan
 •  te veel slapen tegengaan
 •  geheugen stimuleren
 •  depressie
 •  insomnia(slaap problemen)
 •  hartproblemen
 •  diabetes
 •  menstruatie problemen
 •  problemen met de ogen

En natuurlijk is Hijaamah zeer goed voor mensen met Sihr, Al-Mass, ‘Ain en Al-Hasad. Dit was een kleine selectie waarvoor Hijaamah nuttig kan zijn met de wil van ALLAH.

 

Wat te doen voor tijdens en na de behandeling

Voor de behandeling:

 • Hijaamah dient op een lege maag te gebeuren of anders minstens 2 uur tussen het eten en de behandeling, maar Hijaamah is beter werkzaam op een lege maag.
 • 24 Uur voor de behandeling geen geslachtsgemeenschap, de geleerde Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani praat hier over in het boek Al- Fawakeeh in het hoofdstuk Hukm Al-Ta’aleez dat er 1 dag voor en 1 dag erna geen gemeenschap mag plaatsvinden, dit komt omdat tijdens gemeenschap de bloedruk omhoog kan gaan.

 

Tijdens de behandeling:

 • De patiënt kan in het algemeen beter liggend behandeld worden, dit omdat er vooral de eerste keer kans kan zijn op duizeligheid, indien iemand op de stoel wordt behandeld is de kans op (flauw-)vallen groot.
 • Mocht de patiënt duizelig worden en bijna flauwvallen, laat hem dan direct op de rug liggen en til zijn benen omhoog, ook dient de patiënt is zoetigs te drinken, zoals water waarin honing is opgelost.
 • Hijaamah mag niet op beschadigde huid, wratten enz. worden verricht
 • Niet op plekken waar geen spieren zitten.
 • Niet op plekken waar veel aderen zitten zoals de achterkant van de hand en bovenkant van de voet.
 • Niet bij zwangere vrouwen, dit geldt vooral voor de eerste 3 maanden, maar het is aanbevolen om het helemaal niet bij zwangere vrouwen te doen.
 • Niet Hijaamah doen op extreem koude dagen, behalve bij uiterste noodzaak.
 • Hijaamah dient altijd parallel te geschieden, dit wil zeggen aan beide kanten waar dit mogelijk is natuurlijk.
 • Geen Hijaamah bij mensen die koorts hebben.
 • Geen Hijaamah op gewrichten.
 • Geen Hijaamah op een gezwollen knie door vocht.
 • Niet teveel cups bij mensen die zwak zijn of last hebben van bloedarmoede.
 • Niet bij mensen die dialyseren.
 • Niet bij mensen die pas bloed hebben afgegeven, er dient een interval van 2 á 3 dagen ertussen te zitten.
 • Niet bij oude mensen, over het algemeen geldt niet bij mensen van 70 jaar en kinderen jonger dan 15, verder dient er per individueel geval te kijken naar de staat van gezondheid van de persoon.

 

Na de behandeling:

Door de Hijama-behandeling is het niet meer dan logisch dat een lichaam (heel) wat bloed heeft verloren. Om de energie terug te winnen en het verloren bloed opnieuw te vormen, kan men het beste water, (pure) honing en dadels innemen. Neem weer niet téveel in; wees in alles gematigd.  Dit zorgt ervoor dat de patiënt weer kracht krijgt. Drink overigens geen hete dranken in de uren na Hijama.

 • De patiënt mag gedurende 24-uur de volgende zaken niet:
 • Geen melk of andere zuivelproducten, zoals boter, kaas enz. (ook geen vlees)
 • Geen koude dranken die in de koelkast hebben gezeten, zoete dranken mag men drinken zolang ze niet in de koelkast hebben gelegen maar op kamertemperatuur, verder mag men deze 24 uur niet teveel drinken.
 • Geen gemeenschap gedurende 24 uur na de behandeling, Ibn Hajr praat er in Al-Fath Al-Baari over dat de Profeet(vrede zij met hem) Hijaamah deed terwijl hij vastte, dus overdag en gemeenschap was toen niet toegestaan.
 • Geen zware arbeid.
 • Men mag zichzelf niet opwinden, boos worden enz.
 • Gedurende 24 uur geen douche nemen, de wudu mag men wel gewoon verrichten. (Vuil kan in de bloedopeningen komen, of men kan erg moe/verzwakt worden)
 • Uitkijken voor de kou, maar ook weer niet teveel kleding aan dat een persoon erin stikt. De kleding mag ook niet strak zitten zodat het de bloedsomloop vertraagt of bekneld.
 • Makkelijk verteerbaar voedsel eten zoals groente, fruit, het is aanbevolen om de eerste 24 uur na de Hijaamah sla met veel azijn te eten, honing opgelost in water te drinken, men mag aboluut geen melk drinken omdat dit de bloeddruk verhoogt en een persoon dan ziek kan worden van de Hijaamah.
 • Het is aanbevolen de eerste 24 uur na de behandeling geen vlees te eten, kippenvlees of vis is wel toegestaan.
 • De plekken waarop Hijaamah is gedaan niet blootstellen aan lucht zodat er geen infecties plaats vinden.
 • Verder mag men de eerste 3 uur geen zout of pittig eten nuttigen.
 • Het kan zijn dat de dag na Hijaamah de persoon een wat hogere temperatuur krijgt of een gevoel van warmte, dit is normaal en zal snel weggaan
 • Ook kan het zijn dat wanneer mensen Hijaamah op de rug verrichten, ze last kunnen krijgen van diarree, ook dit is normaal en zal zelf weggaan.

 

Hygiene hoe zit het daarmee?

Hygiene is van vitaal belang bij Hijaamah, de uitvoerder van Hijaamah dient deze zaak serieus op te nemen omdat er gewerkt wordt met bloed, en de kleinste bacterie kan al een serieuze infectie veroorzaken.

 • De ruimte dient hygiënisch te zijn, tochtvrij en op kamertemperatuur.
 • Het apparatuur zoals de cups, vacuumpomp en de mesjes dienen gedesinfecteerd te worden met een desinfectie middel, voor elke plek op het lichaam dient 1 mesje gebruikt te worden, het mesje dient daarna weggegooid te worden en mag niet voor een ander plek gebruikt worden.
 • De haajaam dient handschoenen aan te hebben die ook gedesinfecteerd zijn.
 • Elke patiënt dient zijn eigen cups te krijgen, en de cups mogen niet voor andere patiënten gebruikt worden.
 • Elke plek waarop Hijaamah gedaan wordt dient gedesinfecteerd te worden.
 • Het is aanbevolen om het bloed dat verwijdert wordt te begraven, dit was ook de manier van de Sahaba(moge ALLAH tevreden met hen zijn), als het niet anders kan dan dient het bij het afval weggegooid te worden, ver weg van kinderen, het verwijderde bloed is gevaarlijk en bevat giffen en schadelijke stoffen.
 • Wanneer de haajaam klaar is met Hijaamah dient hij elke plek van de patient schoon te maken met desinfectie middel, ook dient er daarna op elke plek pure honing gesmeerd te worden, indien men geen honing heeft mag ook olijflie of zwarte zaad olie gebruikt worden, hoewel honing de voorkeur heeft.
 • De plekken waarop Hijaamah is gedaan zijn als het goed gestopt met bloeden als de haajaam alles goed heeft verricht. Het is dus in principe niet nodig om de wondjes af te dekken met een verband, de honing zorgt er
 • verder voor dat de huid snel hecht en vermindert ook de kans op infectie,
 • direct na de Hijaamah dient de patient zich wel meteen aan te kleden.

 

Hijaamah bij vrouwen

Wanneer we spreken over Hijaamah bij een vrouw zijn er een aantal zaken waar rekening gehouden moet worden.

Hijaamah doet men niet alleen als men een klacht heeft, Hijaamah moet men zien als een APK die elke persoon van tijd tot tijd moet doen, bij Hijaamah van de vrouw maken we een onderscheid tussen de vrouwen die nog menstrueren en de vrouwen die in de overgang zitten(niet meer menstrueren).

Een vrouw die menstrueert, raakt in principe elke menstruatie wat van de schadelijke stoffen kwijt in het lichaam, dit is 1 van de gunsten en wijsheden van ALLAH bij menstruatie.

Hoewel het menstrueren niet helemaal vergeleken kan worden met Hijaamah, dient een menstruerende vrouw niet te vaak Hijaamah te doen, we kunnen zeggen dat ongeveer 1 a maximaal 2 keer per jaar voldoende is, tenzij er noodzaak is om Hijaamah te doen, zoals een bepaalde aandoening, ziekte of vanwege Sihr, Al-Mass of ‘Ain, en dan dient ze het wel vaker te doen.

Voor de vrouwen die in de overgang zitten is het zeer aanbevolen om Hijaamah te verrichten, omdat hun lichaam niet meer menstrueert raakt het de schadelijke stoffen niet kwijt en deze kunnen voor vele problemen zorgen.

Over het algemeen kunnen we zeggen bij Hijaamah en dit geldt ook voor de mannen, dat je leeftijd het interval is tussen de behandelingen. Dit is wat Imam Dokter Ali Al-Riddaa zegt in zijn werk genaamd, `Al- Risalat Al-Dhahabiyyah Li Dokter Mohammed ‘Ali Barr.

Dus iemand die 20 jaar is kan in principe om de maand Hijaamah verrichten.  Een vrouw van 20 jaar kan het dus ook om de maand doen, mits er een behoefte aan is natuurlijk, als men gewoon een zogenaamde APK wil ondergaan is het afdoende om elk kwartaal een behandeling te nemen.

Het lichaam van de vrouw is ‘awrah, en bij Hijaamah is meestal de helft van het lichaam ontbloot. Hoe kan een weldenkende moslimman die zegt bezig te zijn met een Profetische geneeswijze dan Hijaamah verrichten bij een vrouw, en ook de vrouwen in kwestie die zich laten behandelen, de schaamte is ver te zoeken bij allen. Alhamdullilah zijn er steeds meer zusters die geleerd hebben om Hijaamah te verrichten, en de vrouwen die dus Hijaamah willen doen dienen deze zusters te zoeken en niet zichzelf door een man te laten behandelen. (Allahu a3lem)

Het is overgeleverd dat Jaabir ibn Abdullah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij heeft overgeleverd dat Oemm Salama(moge ALLAH tevreden met haar zijn) toestemming vroeg aan de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) om behandeld te worden met Hijaamah.

De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) gaf het bevel aan Abu Tayba(moge ALLAH tevreden met hem zijn) om haar te behandelen met Hijaamah. Jaabir ibn Abdullah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei:

“ Ik geloof dat hij( de boodschapper van ALLAH vrede zij met hem) zei dat Abu Tayba(moge ALLAH tevreden met hem zijn) haar(Oemm Salama) broer door borstvoeding(rada’a) was of een jonge jongen die de leeftijd van pubertijd niet heeft bereikt.( Saheeh Muslim 193/14)

In het boek “Kitaab Al-Amraad wal Kaffarat wa Tibbi wa Al-Roqyah”, geschreven door Shaych Al-Haafidh Abdelwahid Dhiyaa Al-Deen Al- Maqdisi bij Bab Hijaamah Al-Nissa blz 113 staat het commentaar op deze hadeeth en de Shaych zegt:

“En ik ken geen uitspraak(dat een man bij een vrouw Hijaamah doet) als deze. En ik denk dat deze uitspraak VOOR de Openbaring van de verzen van de hijaab was, en dat het toegestaan was bij noodzaak, En ALLAH weet het Beste.”

Toch hebben de geleerden in geval van noodzaak, dus als er vrees is voor de ziekte of situatie en het is aannemelijk dat doormiddel van Hijaamah de situatie verbetert, het toegestaan dat een niet-mahram man een vrouw behandelt als er wordt voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Toestemming van de man van de vrouw of indien ze geen man heeft haar mahram in de hoogste graad, zoals haar vader.
 • Haar man of als ze niet heeft haar mahram dient erbij te zijn.
 • De hajaam dient een godsvrezende man te zijn
 • De hajaam dient een waarachtige man te zijn, bekend om zijn goede gedrag.
 • De hajaam mag de vrouw niet direct met zijn handen aanraken, er dienen dus handschoenen gebruikt te worden, en hij dient het contact te minimaliseren
 • De vrouw mag alleen gedeeltes van de plek ontbloten die noodzakelijk zijn, verder dient te vrouw volledig bedekt te zijn.

En dit zijn de regelgevingen met betrekking tot Hijaamah, en deze mogen pas benaderd worden als men zijn best heeft gedaan om een vrouwelijke haajima te vinden, omdat de geleerden ook zeggen over bovenstaande hadith, in de tijd van de Profeet(vrede zij met hem) waren er geen vrouwen die Hijaamah deden. Pas na dit en indien er echte noodzaak is, mag een man een vrouw behandelen met inachtneming van al deze voorwaarden. En Allah weet het het best!

 

Mag de hajaam geld vragen?

Een misvatting die er bij de moslims hedendaags is als we spreken over Roqyah of Hijaamah, is dat zij denken dat het haram is om geld te vragen hiervoor, we zullen later het hebben over het geld vragen voor Roqyah en zullen ons nu alleen richten op Hijaamah.

Het is bewezen in de Sunnah dat het toegestaan is om geld te vragen voor Hijaamah, het is dus niet haram, alleen is er een meningsverschil bij de geleerden of het makrooh(afgeraden) of niet.

Allereerst de ahadeeth die het vragen of ontvangen van geld verbieden: De Profeet(vrede zij met hem) zei:

“ De verdiensten van een hajaam zijn slecht(khabeeth)”(Muslim nr 1568)

Het is overgeleverd van Rafi’ibn Gudayz(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“ De slechtste verdiensten zijn de prijs van een hond en de verdiensten van een prostituee en de fooi van een hajaam”( Muslim, Abu Dawud nr 3421 en Ahmad)

Het is overgeleverd dat Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei dat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) de verdiensten van de hajaam verbiedde.(Ahmad nr 7635, saheeh verklaard door Albaani in Saheeh Nasaa-i)

Ahadeeth die het ontvangen of vragen van geld toestaan:

Anas ibn Maalik(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei: “Abu Tayba behandelde de Profeet(vrede zij met hem) met hijaamah en hij gaf het bevel hem een saa’ dadels te geven.”Bukhari nr 2102 en Muslim nr 1577)
Saa’is een gewichtsmaat en is ongeveer 4 keer de inhoud wat men in 2 handen kan vasthouden.

Ibn ‘Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei:

“De Profeet(vrede zij met hem) werd behandeld met Hijaamah en hij gaf iets aan degene die hem behandeld had.”(Bukhari 2103).

Imam Bukhari gaf het volgende commentaar op deze overlevering en zei: “Als het haram was zou hij(de Profeet) hem niets hebben gegeven”.

Onder de geleerden die het toegestaan achten om geld te ontvangen waren: Imam Malik, Imam Shaafi’i, Imam Abu Hanifa.

De Hanbalis achten het makrooh, Imam Ahmad had de mening dat het toegestaan was om er geld voor te ontvangen, maar dit geld diende gebruikt te worden om zijn dieren of bediendes mee te voeden of te gebruiken voor zijn instrumenten( van Hijaamah).

We kunnen samenvattend zeggen dat het toegestaan is om er geld voor te ontvangen, doch is het aanbevolen het omwille van ALLAH te doen, maar iemand die het vraagt begaat er geen zonde mee en de patiënt dient dan ook gewoon te betalen.

 

Wat gebeurt er met de Djinn in het lichaam tijdens Hijaamah?

Ibn Mas’ood(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei: De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:

“Er is niet 1 van jullie(mensen) die geen Djinn heeft toegewezen gekregen om zijn metgezel(in het lichaam) te zijn. Ze zeiden, en u ook O Boodschapper van ALLAH? Hij zei, ik ook, maar ALLAH heeft me geholpen en hij heeft zichzelf onderworpen(aan de islam), dus hij helpt mij alleen om het goede te doen.”(Muslim nr 2814)

De Profeet(vrede zij met hem) zei:

“De Shaytaan vloeit(in zijn aderen) door de zoon van Adam zoals bloed vloeit.”(Bukhari nr 1933 en Muslim nr 2175)

We zien dus aan bovenstaande ahadeeth dat de Djinn door het bloed van de mens stroomt, dit geldt voor de qareen die elke persoon heeft, maar ook voor de Djinn die door Al-Mass, Sihr of ‘Ain het lichaam binnenkomt.

Op het moment dat er dus Hijaamah verricht wordt, zal de Djinn hiervan zeer veel last ondervinden, het kan met de wil van ALLAH zelfs zijn leven kosten, hij wordt met het slechte bloed als het ware uit het lichaam gezogen. De Djinn wordt verzwakt, athar van de Sihr of ‘Ain verwijnt of de Djinn overlijd in zijn totaliteit, allemaal met de wil van ALLAH.

Je zal dus altijd zien dat mensen die bezeten zijn een grote angst hebben voor Hijaamah en allerlei smoesjes verzinnen om het niet te doen, en als ze het doen kan het voorkomen dat de patiënt veel moet zweten, heel erg bewegelijk is enz..

 

Hijaamah tijdens het vasten? Bezoek hiervoor ons nieuwsartikel.

Laat een reactie achter