Islamic Wellness

 

Beste broeders, zusters, en niet-moslims.

Samen willen we Nederland gezonder maken. Doe je met ons mee? De meeste mensen zijn zich niet bewust van de grote profijten die we kunnen halen uit de levenswijze (sunnah) van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de Koran. Het is zeer belangrijk dat men zorgt voor de gezondheid van jezelf en die van anderen. Zo is er voor iedere ziekte een genezing, zijn er tal van natuurlijke oplossingen die het menselijke lichaam kan versterken, en zijn er (Islamitische) gebruiken waarvan de moderne medische wereld pas zeer recent van op de hoogte is gekomen. Hier volgen een aantal profetische overleveringen (hadith) over de gezondheid en de Islam. 

 

 

Het gebruik van de siwak

 “Als ik niet had gevonden dat ik mijn gemeenschap te zwaar zou belasten, dan zou ik hen opgedragen hebben om hun tanden te reinigen met de siwak voor ieder gebed.”

Deze hadith over de siwak is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

 

 

Medicijnen voor ziekten

 “Er bestaat een medicijn voor iedere ziekte en wanneer het (juiste) medicijn voor een ziekte gevonden wordt, dan zal deze genezen met de wil van Allah.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Djabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn). Het staat vermeld in Muslim.

 

 

Een vlieg in het drinken

 “Wanneer er een vlieg in het drinken van één van jullie valt, duw het er dan goed in en verwijder het dan, want één van de vleugels draagt een ziekte en de ander het geneesmiddel.” 

Deze hadith werd overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.
Zie hier een onderzoek die bovenstaande hadith wetenschappelijk onderbouwt van Dr. Saleh As-Saleh: KLIK

 

Graag hebben we dat jullie verder kijken op de website voor andere (natuur)gunsten. Wa aleykum salam.

Laat een reactie achter