Siwaak (stokje)

Als ik niet had gevonden dat ik mijn gemeenschap te zwaar zou belasten, dan zou ik hen opgedragen hebben om hun tanden te reinigen met de siwak voor ieder gebed.

Deze hadith over de siwak is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

De Miswak  (siwak).
Miswak wordt gesneden uit een soort boom die groeit vanaf Oost Afrika tot en met Midden Azië. De meeste geschikte Miswak-boom is de ‘Arak’ boom (Salvadora persica). In Miswak zitten natuurlijke fluoride en andere stoffen die heel goed zijn voor het lichaam.Het gebruiken van de Miswak is een heel sterk Soennah van onze profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam).Hier volgen enkele overleveringen over Miswak:

Het gebed van diegene die Miswak gebruikt en daarmee zijn gebed verricht, is zeventig keer meer waard dan het gebed van degene die geen Miswak gebruikt. 
(Moesnad)

Webshop: Direct de Miswak kopen!

 

Wanneer de profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) thuis kwam, was het eerste wat hij deed Miswak gebruiken.
(Bron: Moeslim)

Als de profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) ’s nachts opstond om wat voor reden dan ook, poetste hij altijd zijn tanden met Miswak. 
(Bron: Moeslim en Boechari)

Gebruik de Miswak want deze is een middel voor reiniging van de mond en aanleiding voor goedkeuring en tevredenheid van de Heer der Werelden. Bij iedere komst van Djibriel heeft hij mij Miswak aanbevolen, zo vaak dat ik ervoor vreesde dat het verplicht voor mijn Oemmah(volk) zou worden.
(Overgeleverd door: Ibn Madja)

Enkele voordelen van Miswak

 • Miswak bevat natuurlijk fluoride en reinigt de tanden. Miswak gebruiken is het naleven van de soennah van de profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam). Miswak wordt door moslimartsen aanbevolen omdat het antiseptisch (bacterie dodend) is.
 • Door Miswak gebruik wordt slijm makkelijker opgehoest.
 • Miswak voorkomt pijn aan de tandvlees en stopt de reuk in de mond.
 • Miswak versterkt en voorkomt uitdroging van het tandvlees.
 • Miswak versterkt de hoofdspieren en oogspieren.
 • Miswak vergemakkelijkt de spijsvertering.
 • Volgens geleerden bevat Miswak genezing voor 17 kwalen, waaronder:
 1. Verschoont de mond
 2. Houdt tandvlees vast
 3. Stopt slijm
 4. Verheldert het zicht
 5. Voorkomt gaatjes
 6. Verbetert de maag
 7. Verheldert de stem
 8. Helpt bij verteren
 9. Verjaagt slaap
 10. Wekt op om te lezen
 11. Wekt op voor de salaat
 12. Wekt op voor het gedenken
 13. Stelt de Heer tevreden
 14. Geliefd bij de engelen
 15. Vermeerdert de hasanaat (Zaad alma’aad 4/323)

Sommige wetenschappers beweren dat synthetisch fluoride dat in tandpasta,thee,koffie en eten zit,schadelijk kan zijn voor de tandglazuur en vlekken op de tanden kan veroorzaken.In sommige landen waar fluoride in drinkwater is gemengd,is na een onderzoek aangetoond dat het zelfs de botten kan aantasten.Het is dus heel belangrijk om de juiste dosis van fluoride te mengen.

Uit een onderzoek is gebleken dat kleine kinderen tussen de 2 en 6 jaar een derde deel van de tandpasta op hun borstel doorslikken. Dit vermeerdert de fluoropslag in het bloedplasma. Als we bedenken dat er 7 milligram fluoride in een tube van 75 gram tandpasta zit, dan stijgt de aanbevolen percentage fluoride van 0,1% naar 0,5%,waardoor de doses giftig wordt. In sommige landen is het verboden om fluoride nog langer aan het drinkwater toe te mengen. In Engeland en Amerika probeert men door middel van verschillende campagnes stop te zetten. Het wordt nu duidelijker waarom de moslimartsen Miswak aanbevelen in plaats van tandpasta. Want in de Miswak zit natuurlijke fluoride en het bevat de juiste hoeveelheid dosis fluoride.

http://www.healthmeanswealth.co.uk/Siwaak.php

 

Siwaak is een methode om de mond te reinigen, die ook het genoegen van Allah verdient, zoals is bewezen in de hadith van ‘Aisha (radiAllahu ‘anha): “De Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: ‘Siwaak reinigt de mond en pleziert de Heer.'” [Overgeleverd door al-Bukhaari]

Het gebruik van de siwaak wordt herhaaldelijk aangemoedigd, zoals in de hadith van Abu Hurayrah , die overgeleverd heeft dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Als het niet zo zou zijn geweest dat ik de dingen niet te moeilijk wilde maken voor mijn ummah, dan zou ik hen opgedragen hebben om de siwaak bij elke tijd voor het gebed te gebruiken.” [Overgeleverd door al-Bukhaari (2/299) en Muslim (1/151)] Volgens een andere overlevering door al-Bukhaari, zei hij: “…bij elke tijd voor het verrichten van de woedoe’.”

Imam al-Nawawi heeft overgeleverd dat de respectabele geleerden overeengekomen waren dat het gebruik van de siwaak sunnah is en aangemoedigd wordt. Eén van de tekenen van het belang ervan, is het feit dat een aantal van de salaf, zoals Ishaaq ibn Raahawayh, dacht dat het verplicht was.

Tijden waarop het gebruik van de siwaak aangeraden is
Siwaak is te allen tijde aangeraden, zowel overdag als ’s nachts, vanwege de algemene betekenis van de hadith die hierboven geciteerd is van ‘Aisha (radiAllahu ‘anha): “Siwaak reinigt de mond en pleziert de Heer.” De geleerden hebben ook omstandigheden vermeld waarin het gebruik van de siwaak nog sterker aangemoedigd wordt. Hieronder zijn:

1. Wanneer men de woedoe’ verricht en wanneer het tijd is voor het gebed. De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Als het niet zo zou zijn geweest dat ik de dingen niet te moeilijk wilde maken voor mijn ummah, dan zou ik hun opgedragen hebben om de siwaak bij elke tijd voor het gebed te gebruiken.” Volgens een andere overlevering zei hij: “…bij elke tijd voor het verrichten van de woedoe’,” zoals hierboven al vermeld is.

2. Wanneer men zijn huis betreedt om bij zijn familie te zijn. Aan ‘Aisha (radiAllahu ‘anha) werd gevraagd wat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) als eerste deed wanneer hij thuiskwam. Ze zei: “Wanneer hij zijn huis binnenkwam, was het eerste wat hij deed de siwaak gebruiken.” [Overgeleverd door Muslim (1/220)]

3. Wanneer men opstaat vanuit de slaap. Hudhayfah ibn al-Yamaan (radiAllahu ‘anhu) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zijn mond grondig reinigde met de siwaak wanneer hij ’s nachts opstond. [Overgeleverd door al-Bukhaari (1/98) en Muslim (1/220)]

4. Wanneer je mondgeur verandert vanwege het eten van voedsel met een sterke geur of omdat je een lange tijd niets gegeten of gedronken hebt, enzovoorts. Siwaak is reiniging voor de mond, wat betekent dat het zeker gebruikt moet worden wanneer de mond reiniging nodig heeft.

5. Wanneer men naar de moskee gaat. Het gebruik van de siwaak is onderdeel van de versiering die we voor elk gebed moeten dragen, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “O Kinderen van Adam, draag jullie versiering bij elk gebed…” [al-A’raaf 7:31]. Het is ook belangrijk omdat de engelen aanwezig zijn in de moskee en omdat men daar andere aanbidders ontmoet.

6. Wanneer men Qur’aan leest en bijeenkomsten bijwoont waar Allah herdacht wordt (dhikr), want de engelen zijn aanwezig bij dergelijke gelegenheden.

De siwaak gebruiken tijdens het vasten
De geleerden zijn overeengekomen dat er niets mis is met het overdag gebruiken van de siwaak terwijl men aan het vasten is, maar ze verschilden van mening over het gebruik ervan na de middag, wat sommige van hen als makruh (afgeraden) beschouwden. De correcte mening is dat het sunnah is voor degene die vast, net als voor ieder ander, vanwege de algemene betekenis van de overleveringen die bewijzen dat het sunnah is. De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft geen enkele uitzondering gemaakt of een specifieke tijd gesteld. Een verklaring die van algemene aard is, zou voortdurend als algemeen opgevat moeten worden, tenzij er bewijs is dat erop wijst dat het specifiek toegepast moet worden.

De volgende hadith wordt ook als bewijs gebruikt: “De mondgeur van degene die vast is geliefder bij Allah dan de geur van muskus.” [Overgeleverd door al-Bukhaari (2/29) en Muslim (2/806)] Deze geur zal niet verdreven worden door het gebruik van de siwaak want het wordt veroorzaakt door een lege maag en het kan vroeg op de dag plaatsvinden als een persoon geen suhoor gegeten heeft. Alle geleerden zijn overeengekomen dat het voor een vastende persoon toegestaan is om de siwaak vroeg op de dag te gebruiken. Dit toont aan dat het gebruik van de siwaak zelfs tijdens het vasten aangemoedigd wordt en dat er geen verschil is tussen het gebruik ervan vroeg op de dag en later op de dag.

Hoe de mond gereinigd moet worden met de siwaak
De geleerden verschilden van mening over de vraag of siwaak met de rechterhand of de linkerhand gedaan moet worden. Eén groep (de meerderheid) denkt dat het beter is om de rechterhand te gebruiken vanwege de algemene betekenis van de hadith die overgeleverd is door ‘Aisha (radiAllahu ‘anha), die gezegd heeft: “De Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) begon graag met de rechter wanneer hij zijn schoenen aandeed, wanneer hij (van zijn kameel) afstapte, wanneer hij zichzelf reinigde en in alle dingen.” [Overeengekomen]

Ze hebben ook gezegd dat siwaak een handeling van aanbidding is en van dichter tot Allah komen, dus zou het niet met de linkerhand gedaan moeten worden.

Andere geleerden zeggen dat het beter is om de linkerhand te gebruiken voor siwaak, omdat het onder de categorie van het verwijderen van vuil valt. Dit is de welbekende mening van de madhhab van Imam Ahmad en het is de mening die de voorkeur kreeg van Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullah).

Sommige geleerden hebben gezegd dat wanneer een persoon de siwaak gebruikt met de intentie om de sunnah te volgen, hij zijn rechterhand moet gebruiken. Als hij het doet om vuil te verwijderen, zou hij het met zijn linkerhand moeten doen.

In feite staat de kwestie nog open omdat er geen definitieve dalil of overlevering is en elke mening heeft een geldig punt.

De fuqaha’ stelden voor dat een persoon die de siwaak gebruikt, aan de rechterkant zou moeten beginnen en een zijdelingse beweging zou moeten maken in plaats van een op-en-neerwaartse beweging want dit laatste zou het tandvlees kunnen beschadigen.
Onder de etiquette van het gebruik van de siwaak, hebben ze het volgende genoemd:

– Dat een persoon de siwaak niet in het bijzijn van anderen of in het openbaar zou moeten gebruiken, omdat dit onbeleefd is.

– Dat de siwaak na elk gebruik gewassen moet worden om het vuil eraf te halen dat erop zou kunnen zitten. ‘Aisha (radiAllahu ‘anha) heeft gezegd: “De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gebruikte de siwaak en daarna gaf hij het aan mij om het te wassen. Ik gebruikte het eerst, waste het dan en gaf het terug aan hem.” [Overgeleverd door Abu Dawud, 1/45]

– De siwaak zou op een schone plek bewaard moeten worden.

En Allah weet het het best.

 

Miswak kopen?

Sinds kort bieden wij de Miswak stop aan in onze webshop! Klik daarvoor hier.

Laat een reactie achter